Styret har fått henvendelser om kjøring med privatbiler i borettslaget. 

Styret viser til borettslagets ordensregler hvor det fremgår at: 

  • Bruk av motorkjøretøy innen boligområdet er generelt forbudt. Unntagelser gjelder kun for syketransport, utrykningsbiler, flyttebiler og renovasjonsbiler, av- og pålessing samt kjøring til og fra anvist parkerings eller garasjeplass. 
  • All kjøring innen boligområdet skal skje varsomt og hensynsfullt. 
  • Oppsatte trafikkskilt og anvisninger skal følges
  • Andelseiere plikter å påse at deres besøkende overholder ferdsels- og parkeringsbestemmelsene. 

Styret er i gang med å etablere en gruppe som skal se på trafikkflyten i borettslaget.