Vaktmester

Jan-Terje fra Moss Eldrehjelp & Eiendomsservice AS er borettslagets faste vaktmester. Han treffes på

telefon 948 70 814 og jan-terje@eldrehjelp.no

Vaktmesteren arbeider etter instruks fastlagt av styret og etter styrets anvisninger og omhandler følgende:

  • Drift og forvaltning på lagets vegne
  • Oppfølging av skader

Moss eldrehjelp AS tilbyr også beboerne tjenester som beskrevet iPresentasjon av Moss Eldrehjelp ^0 Eeiendomsservice (002)-rotert. Pris for de ulike tjenestene avtales med vaktmester direkte før oppstart.

Vakttelefon

948 70 814