Vaktmester

Fra 1. April 2022 vil Jan Ellefsen fra Moss Eldrehjelp & Eiendomsservice AS være borettslagets vaktmester. Han vil være tilgjengelig fra kl 08.00 til 20.00 og treffes på

telefon 908 30 878

Vaktmesteren arbeider etter instruks fastlagt av styret og etter styrets anvisninger og omhandler følgende:

  • Drift og forvaltning på lagets vegne
  • Oppfølging av skader

Jan Ellefsen tilbyr også beboerne tjenester som beskrevet iPresentasjon av Moss Eldrehjelp ^0 Eeiendomsservice (002)-rotert. Pris for de ulike tjenestene avtales med Jan Ellefsen direkte før oppstart.

Vakttelefon

908 30 878