Parkering

Helgedal Borettslag har totalt 125 utleieplasser ved parkeringshuset (38 plasser på tak, 81 plasser inne og 6 plasser uten strøm/ute).

Parkeringsplass tildeles etter venteliste. Det er 1 p-plass pr. andel. Ved ledig kapasitet kan ekstra plass leies midlertidig, med 1 måneds oppsigelse. Plass(er) tildeles kun andelseier(e) med tilsvarende antall biler i husstanden.

NB! Vi gjør oppmerksom om at det kan være lang ventetid på parkeringsplass, og særlig gjelder dette plasser inne. Søknad om plass blir lagt inn etter søknadsdato.

Venteliste

15

personer som venter på garasjeplass inne

Priser parkering