Styret informerer om at Helgedal borettslag har fått ny e-postadresse som er:
helgedal.brl@mittvbbl.no